Naïvia realismia Pohdintoja todellisuudesta, elämästä, arvoista ja monesta muusta.

Arvot ovat skenaariokategorioita

Ihmisillä sanotaan olevan arvoja. Myös politiikassa ja jopa liike-elämässä puhutaan arvoista. Mitä ne ovat?

Arvot ovat skenaariokategorioita eli ne määrittävät, minkälaiset tapahtumat maailmassa ovat hyviä ja minkälaiset huonoja. Isänmaallisuuden arvoon voi kuulua, että on positiivista, jos esim. kotimaalla menee taloudessa hyvin, asevoimat ovat kuosissa ja kansalaiset ovat terveitä ja kiintyneitä maahansa. Perhearvojen positiivisiin skenaarioihin kuuluu taas, että oma perhe voi hyvin ja on tasapainoinen, perheenjäsenet tuntevat olonsa turvalliseksi ja haluavat omistautua perheen hyvinvoinnille. Positiivinen skenaario on myös se, että ympärillä olevat ihmiset omaavat samoja arvoja. Vasemmistolaisille arvoille positiivinen skenaario on mm. se, että tuloerot ovat pienet ja ihmiset saavat hyviä julkisia palveluita. Selviytymisarvoille positiivinen skenaario on esim. turvallinen ympäristö, kun taas negatiivinen skenaario on vaarallisessa ympäristössä oleminen tai kuolema.

Koska arvot määrittävät skenaarioiden hyvyyden ja huonouden, ne määrittävät siten myös tavoitteet ja dystopiat. Tavoite tai antitavoite on ainoastaan skenaario, johon liittyy positiivista tai negatiivista motivaatiota.

Jos arvot ovat vain skenaariokategorioita, joiden avulla hyvä ja huono määritellään, niin mikä on sitten toimijan peruselementti? Ilmeisesti sen voidaan nähdä olevan hyvä, jonka vastakohta on huono tai paha. Tämä taas voidaan kääntää, että hyvää on nautinto ja huonoa tai pahaa on kärsimys. On kuitenkin otettava huomioon, että joskus lyhyen aikavälin nautinto tuo pitkällä aikavälillä kärsimystä, kun taas lyhyen aikavälin kärsimys eli uhraus voi tuoda pitkällä aikavälillä nautintoa.

Mitä näistä ajatuksista seuraa? Tunne arvosi hyvin, niin tiedät, kuinka voit maksimoida hyvän eli nautinnon elämssäsi. Tutki myös, onko jokin arvoistasi muutettavissa, jos se vaikuttaa olevan ympäristön kanssa ristiriidassa.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (6 kommenttia)

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Ei isänmaallisuus ole arvo, vaan kannatettava poliittisluonteinen näkemys.

Käyttäjän pekkalampelto kuva
Pekka Lampelto

Höpsistä. Ihan hyvin sen voi nähdä arvona, mikäli on isänmaallisuuteen emotionaalisesti kiintynyt. Joillekin koko ihmiskunnan hyvinvointi (vihreille?) voi olla tärkeä arvo ja isänmaallisuus taas esiintyä kollektiivisenä itsekkyytenä. Tällaiselle ihmiselle emotionaalista lohtua ei esim. toisi, jos Suomi olisi taloudellisesti kilpailukykyinen ja hyvinvoiva, jos monessa maailman kehitysmaassa olisi kuitenkin suuri kriisi ja kärsimys käynnissä.

Toki isänmaallisuus voi olla jollekin välinearvo, joka ei sinällään ole arvo sanan perimmäisessä merkityksessä.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Sekoitat mielipiteet ja arvot. Tekokasaat blogia oman määritelmäsi perusteella ...

Käyttäjän pekkalampelto kuva
Pekka Lampelto

Sekoitat mielipiteet ja arvot. Tekokasaat blogia oman määritelmäsi perusteella ...

Höpsistä. Sinulla on nyt käsitteet hukassa pahemman kerran. Voit toki yrittää perustella kantasi, mutta epäilenpä kykysi eivät siihen riitä menneisyyden kokemusteni perusteella.

Tieteellisessä kirjallisuudessa (tämä ei ollut sellainen, vaan arkiajatteluun perustuva essee) pohdiskellaan ja tutkitaan myös käsitteitä, niiden merkityksiä ja linkkejä toisiin käsitteisiin. Tämä on yksi tulokulma asiaan, jonka järjellisyyttä voi analysoida.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

"Arvo on käsitys tavoiteltavasta ja haluttavasta fyysisestä tai abstraktista objektista tai asiantilasta." wiki

Käyttäjän pekkalampelto kuva
Pekka Lampelto

"In ethics, value denotes something's degree of importance, with the aim of determining what action or life is best to do or live (Deontology), or at least attempt to describe the value of different actions (Axiology). It may be described as treating actions themselves as abstract objects, putting value to them."

http://en.wikipedia.org/wiki/Value_%28ethics%29

Eli tämän mukaan etiikassa arvo tarkoittaa jonkin asian tärkeyden suuruutta, joka auttaa määrittämään mitä tekoja tehdä tai millaista elämää elää, tai vähintäänkin sillä tarkoitetaan eri tekojen arvoa. Arvottamisessa tekoja pidetään abstrakeina asioina, joille annetaan arvo. Tekoa taas voidaan pitää ihmisen aikaansaamaksi tapahtumaksi todellisuudessa eli mm. skenaarioksi. Tästä voidaan johtaa, että kullakin skenaariolla on arvoagentille kuten ihmiselle jokin arvo, jonka ihminen määrittää arvottamisen kautta vertaamalla omiin arvoihinsa.

Se, mikä alkuperäinen ajatukseni oli, jolla ainakin itselleni oli uutuus/oivallus-arvoa, on että arvot tarvitsevat jonkin muodon varsinaisessa tai kuvitellussa todellisuudessa. Arvot koostuvat tapahtumista tai ainakin tapahtumatulkinnoista ja niillä on linkki tärkeyteen hyvässä ja pahassa. Jos olennolla on arvona vaikkapa oikeudenmukaisuus, tuolla arvolla täytyy olla jonkinlaisia ilmenemismuotoja todellisuudessa, kuten että oikeuslaitos kohtelee jokaista ihmistä samoilla periaatteilla yhteiskunnassa. Oikeuslaitoksen tasaveroinen kohtelu kuuluu skenaariokategoriaan oikeudenmukaisuus. Kokemukset oikeuslaitoksen tasaveroisesta kohtelusta tuovat olennon oikeudenmukaisuuden arvon kautta olennolle nautintoa, kun taas vastakkaiset havainnot tuovat olennolle kärsimystä ja ristiriitoja. Arvot siis määrittävät, minkälaisista tapahtumista olento saa mielihyvää tai ainakin, minkälaiset asiat tuottavat tälle ristiriitaisia tuntemuksia. Tästä taas puolestaan usein seuraa se, minkälaisia asioita olento pitää tavoiteltavina ja minkälaisia välteltävinä ja tätä kautta se, mitä olento pyrkii tekemään ja millä motivaatiolla.

Ehkä kuitenkin skenaariokategoria oli virheellinen sana tässä, sillä skenaariolla yleensä viitataan mahdollisiin tulevaisuuden tilanteisiin, kun taas arvottamisessa olennot arvottavat myös menneisyyden ja nykyisyyden tapahtumia. Siten oikeampi otsikko olisi ollut ehkä "Arvot ovat tapahtumakategorioita". Arvot määrittävät, minkälaisia tapahtumia olento pitää hyvinä tai huonoina ja esim. oikeudenmukaisuutta voidaan pitää kategoriana tietynlaisille tapahtumille.

Ymmärsitkö logiikkani?